Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Jak napisac argumentacje prawnicza
Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
asiek99



Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 12
PostWysłany: 05/02/2012, 16:44    Temat postu: Jak napisac argumentacje prawnicza Odpowiedz z cytatem

przygotowanie argumentacji prawniczej, mającej wykazać zasadność stanowiska strony w sporze sądowym.

Strony łączyła umowa sprzedaży, wytworzonych przez powoda albumów tematycznych, poświęconych ubraniom szytym przez pozwanego. Pozwany zamówił 1.500 albumów po 20 zł (brutto) każdy, które zostały mu przysłane przez powoda. Pozwany zapłacił jedynie kwotę 10.000 zł odmawiając uregulowania pozostałej kwoty. Podniósł, że katalogi zostały wadliwie wydrukowane, mają bowiem nieostre zdjęcia i znaczna ich część jest zabrudzona.
Rozbuduj stan faktyczny gromadząc fakty, opierając się na których w procesie będzie można przedstawić argumenty przemawiające za stanowiskiem pozwanego. Przygotuj wystąpienie pełnomocnika pozwanego. Zwróć uwagę na przepisy art. 535 kc i regulację dotyczącą rękojmi.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
google_adsense

Google



Wysłany: 05/02/2012, 16:44    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 05/02/2012, 19:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam.Swoje przemyślenia najpierw.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
asiek99



Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 12
PostWysłany: 05/02/2012, 23:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

powinnam dopisac swoj wlasny scenariusz, ale odnoszac sie do podanych art mozna uzyskac jakas pomoc. mianowicie
art Art. 535.KC
§. 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Art. 537.
§ 1. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku może byę zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły.
§ 2. Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.
§ 3. Kupujący, który według umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył lub odprzedał po cenie obliczonej na podstawie ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem lub odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną lub mógł ją znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić
W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru z umową[1].
Wady fizyczne mogą polegać na:
1. zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy np katalogi wadliwie wydrukowane),
2. niekompletności (np. brak oprogramowania do komputera, brak dokumentacji i instrukcji),
3. braku określonych właściwości (np. zawyżono parametry, użyto innych materiałów).
Wada fizyczna może stanowić podstawę odpowiedzialności sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy.
Wady prawne mogą polegać tylko na tym, że:
1. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej,
2. sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej (np. hipoteką albo zastawem).
Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi:
1. może żądać obniżenia ceny[2]; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy;
2. może żądać usunięcia wady[3]; jeśli sprzedawca jest zarazem producentem kupujący może żądać naprawienia rzeczy;
3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad[3]; sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, np. transportu, ubezpieczenia, pakowania itp.;
4. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem[3].
Aby kupujący mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, tj. zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia.
Sposób reklamacji wybiera kupujący.
Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku a w przypadku budynku przez 3 lata; (w przypadku przedmiotów używanych okres może zostać skrócony, jednak nie bardziej, niż na okres 1 roku[4]) od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady, a w przypadku produktów spożywczych terminy te są krótsze. Okres ten może zostać wydłużony, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił. Rękojmią nie są objęte rzeczy nabyte w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Okres rękojmi nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.


Dobrze to jest podstawa prawna i co dalej, prosze o jakies podpowiedzi nad czym powinnam sie teraz zastanowic,
dziekuje Confused
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 05/02/2012, 23:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam.Postępowanie jest określone w art.od 556 k.c. w górę.
Nad tym trzeba się zastanowić i popracować.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
asiek99



Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 12
PostWysłany: 07/02/2012, 14:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wysoki sadzie.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym sprzedaż jest umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.
Przedmiotem umowy sprzedaży sa albumy tematyczne, poświęcone ubraniom szytym przez pozwanego Antoniego Wierzbickiego. Pozwany dnia 10 grudnia 2010 roku zamówił 1.500 albumów po 20 zł (brutto) każdy, które zostały mu przysłane przez powoda, Tadeusza Skrzypka 10 stycznia 2011 Pozwany zapłacił jedynie kwotę 10.000 zł odmawiając uregulowania pozostałej kwoty. Podniósł, że katalogi zostały wadliwie wydrukowane, mają bowiem nieostre zdjęcia i znaczna ich część jest zabrudzona.
Opinia bieglego wskazuje na liczne wady techniczne zamowionych albumow, w postaci czarnych kropli tuszu, na wiekszosci zdjec, sa one rowniez nieostre I zamazane.

Oto jeden z katalogow do obejrzenia i ocenienia dla Wysokiego Sadu.
Obowiazki sprzedawcy obowiązek przeniesienia własności sprzedawanej rzeczy na kupującego
obowiązek wydania rzeczy kupującemu
Obowiązki kupującego:
obowiązek zapłaty ceny
obowiązek odebrania kupionej rzeczy
Rękojmia odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Wada fizyczna albumow jest rzecz oczywista zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy, liczne zabrudzenia, niewyraznosc obrazu.
Jak wiemy wada fizyczna może stanowić podstawę odpowiedzialności sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy. Z albumu na pierwszy rzut oka pokazuje sie nam wada, ktora jest niewyraznosc tejze rzeczy. Z doswiadczenia wiemy, iz przyczyna lezy po stronie powoda. Nie jest mozliwym aby ostrosc zdjec drukowanych mogla pogorszyc sie w tak szybkim tempie, tym bardziej, ze drukarnie, drukarki i inne sprzety tego typu w czasach wspolczesnych nam stoja na tak wysokim poziomie technicznym. Wiec moze to byc jedynie wada techniczna, powstala w momencie drukowania albumow a nie po paru dniach.
Pozwany zdecydowal ze zazada obniżenia ceny, a obniżenie to odzwierciedla rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy, liczne plamy, zabrudzenia, brak ostrosci zdjec
Aby kupujący mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, tj. zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia, czego pozwany dokonal
Sposób reklamacji wybiera kupujący.
Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku przedmiotów używanych od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady. Pozwany zglosil wade dnia 3 dni po dacie otrzymania wadliwych albumow, tj. 13 stycznia 2011 roku
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością bezwzględną, gwarantowaną każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
Jakiekolwiek ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi są zakazane w sprzedaży konsumenckiej, której stroną jest konsument dokonujący nabycia towaru . Rękojmia stanowi zatem generalną zasadę ponoszenia konsekwencji przez sprzedawcę za wadliwość sprzedanego towaru. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za wadliwość towaru bez względu na to czy ponosi on za nią winę, czy o istnieniu wad wiedział bądź miał podstawy do ich poznania.
Dodatkową regulacją dotyczącą odpowiedzialności sprzedawców za towar sprzedawany konsumentom jest ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Przy czym za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnych (zawiera umowę sprzedaży) niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową czy gospodarczą.
Ustawa ta ustanawia szeroki zakres odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar nie będzie zgodny z umową. Odnosi się to z reguły do rzeczy, które nie nadają się do celu, do jakiego zazwyczaj są używane.
Za wadliwe zostaną uznane towary niemające właściwości, które były przedstawione. Istotne jest to, że zasady dotyczące ochrony sprzedaży konsumenckiej odnoszą się do umów, których wartość przedmiotu sprzedanego czy świadczonej usługi nie przekracza 100 tys. złotych.
Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości towaru sprzedanego. Z reguły gwarancja uprawnia nabywców do żądania usunięcia wady rzeczy bądź dostarczenia towaru bez wad. Zakres uprawnień z tytułu gwarancji zależy jednak każdorazowo od postanowień sprzedawcy czy producenta.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych rzeczy. Z istoty gwarancji wynika, że zapewnia ona zdatność rzeczy do normalnego użytku. Zatem pojęcie wadliwości wskazuje na brak (zmniejszenie) tylko cech użytkowych, jakie rzecz powinna mieć zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami.



Co jeszcze moge napisac. czy argumentacja jest prawidlowa?
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
asiek99



Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 12
PostWysłany: 08/02/2012, 10:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

prosze o pomoc!!!!
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 08/02/2012, 10:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam.Z grubsza może być. Jest wkład pracy,wystarczy.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
asiek99



Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 12
PostWysłany: 09/02/2012, 8:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

dziekuje bardzo za wskazowki.
pozdrawiam
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 09/02/2012, 12:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam.Mało ich było,ale to dlatego,żeby zmobilizować do samodzielnej pracy.
Będzie dobrze.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:     
Odpowiedz do tematu