Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Poradnik: Sposoby zaskarżenia egzekucji
Poprzedni temat :: Następny temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
jadlos
Moderator
Moderator


Dołączył: 19 Lis 2009
Posty: 3538
Skąd: Kraków
PostWysłany: 13/03/2012, 22:58    Temat postu: Poradnik: Sposoby zaskarżenia egzekucji Odpowiedz z cytatem

Pisałem już na tym forum na temat właściwego postępowania w sytuacji, gdy - pomimo nieistnienia zobowiązania - wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Polska procedura cywilna zna jednak wiele innych metod obrony dłużnika przed egzekucją, niekoniecznie z powodu wymienionych wyżej przesłanek. Uważam, że jest to wiedza, którą każdy dłużnik powinien dysponować, gdyż nadal zbyt często w przypadku niesłusznej, lub w inny sposób nieprawidłowej egzekucji składane są skargi do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i milionów innych, nie mających nic wspólnego z egzekucją organów. Tymczasem, często wystarczy podnieść i należycie uzasadnić w odpowiednim piśmie prosty zarzut, aby zakończyć, albo chociaż odroczyć egzekucję.

Na potrzeby niniejszego poradnika, wyróżnię następujące środki służące wstrzymaniu egzekucji, lub poszczególnych jej elementów. Niektóre z nich są środkami przeciwegzekucyjnymi sensu stricte, inne są zwykłymi środkami procesowymi, przydatnymi jednak w egzekucji.


0. Wstęp
Aby zacząć się zastanawiać nad tym czy i jaki środek odwoławczy zastosujemy w konkretnej sprawie, potrzebujemy następujących danych:

a)dane komornika, który prowadzi egzekucję i sygnaturę akt
Bez tego ani rusz. Nie wiedząc, kto prowadzi egzekucję i pod jaką sygnaturą, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeżeli dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, lub jakiekolwiek inne pismo od komornika, problemu nie ma, gdyż dane te znajdują się w nagłówku pisma. Znajduje się tam takie coś:
Cytat:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w X
Jan Kowalski
Kancelaria Komornicza w X
(adres i ew. inne dane komornika, np. tel, e-mail itd.)

KM Y/Z

W takim razie wiemy, że komornik prowadzący postępowanie to: KS przy SR w X Jan Kowalski, a postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą KM Y/Z (oczywiście X to nazwa miasta, w którym pracuje komornik, a Y i Z to liczby, przy czym Z oznacza rok, w którym wszczęto egzekucję, np. KM 163/12).

Jeżeli nie posiadamy, żadnego pisma od komornika, a o egzekucji wiemy np. dlatego, że bank zablokował nam konto, albo pracodawca nie wypłacił całej pensji proponuję w pierwszej kolejności obdzwonić wszystkich komorników przy swoim Sądzie Rejonowym (nie będzie ich więcej niż 4-5, listę można znaleźć na stronie sądu) i popytać, czy przeciwko nam prowadzone jest postępowanie, bo na 90% prowadzi je jeden z "miejscowych" komorników. Jeśli okaże się to być pustym strzałem, próbujemy dowiedzieć się od banku lub pracodawcy, który komornik zajął nam wierzytelności. Jeśli się już tego dowiemy, wybieramy się do tego komornika (jeżeli jest w naszym mieście, w innym wypadku piszemy list) i dowiadujemy się, dlaczego zawiadomienie do nas nie dotarło (prawdopodobnie wierzyciel podał zły adres), oraz jaka jest sygnatura akt. Podajemy przy okazji komornikowi nasz rzeczywisty adres, aby następnym razem wysłał już pisma dobrze.

b) treść tytułu wykonawczego, będącego podstawą do egzekucji
Nie jest to informacja aż tak niezbędna, ale również bardzo przydatna, zwłaszcza przy powództwie przeciwegzekucyjnym i skardze na klauzulę (o których później). Ksero tytułu wykonawczego jest zawsze załączane do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli chcemy zobaczyć oryginał, możemy zrobić to w kancelarii. W tytule przede wszystkim musimy zobaczyć, jaki jest jego tytuł (najczęściej będzie to "bankowy tytuł egzekucyjny" + "postanowienie" o nadaniu klauzuli wykonalności, lub też "nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym/nakazowym" + postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

c) nieprawidłowości w egzekucji
Nie możemy zaskarżyć egzekucji tylko dlatego, że wydaje nam się niesłuszna. Aby środki zaskarżenia miały jakikolwiek sens, musi zostać złamane prawo. Warto też dodać, że nie możemy skarżyć egzekucji ze względu na nieistnienie zobowiązania, gdy zobowiązanie to było przedmiotem rozpoznania przez sąd. I nie ma tu znaczenia, że sąd wydał nakaz zapłaty, a ty "zapomniałeś" go zaskarżyć.


1. Wniosek o umorzenie egzekucji

a)wymagania formalne
Nie ma specjalnych wymagań co do formy wniosku o umorzenie egzekucji. Wystarczy więc, że wniosek ten będzie zawierał następujące składniki:
- oznaczenie adresata - prowadzącego sprawę komornika
- oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku: "WNIOSEK O UMORZENIE EGZEKUCJI")
- sygnaturę akt (w tym wypadku komorniczych)
- osnowę wniosku (sformułowanie "wnoszę o umorzenie egzekucji o sygn...")
- uzasadnienie
- podpis strony

Nie ma terminu do składania tego wniosku, a więc strona może złożyć go w każdej chwili trwania postępowania. Wniosek nie podlega opłacie.

b)co można załatwić przy pomocy skargi na czynności komornika?
Komornik na wniosek dłużnika może umorzyć postępowanie TYLKO w następujących wypadkach:
- tytuł wykonawczy będący podstawą egzekucji został pozbawiony wykonalności (o tym, jak pozbawić tytuł wykonawczy wykonalności w pkt 3. i następnych poradnika)
- jeżeli egzekucja prowadzona jest przeciwko innej osobie, niż wskazuje tytuł wykonawczy (to na przykład w sytuacji, gdy nie jesteśmy dłużnikami i nakaz nie był wydany przeciwko nam, tylko innej osobie, która tak samo się nazywa)

istnieje jeszcze kilka innych przypadków, ale są raczej zagadnieniami teoretycznymi i/lub zdarzającymi się niezwykle rzadko, toteż nie ma dla nich miejsca w tym poradniku.

c)wzór wniosku


2. Skarga na czynności komornika.

a)wymagania formalne
Skarga powinna spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego określone w art. 126 kpc, oraz dodatkowe, określone art. 767 kpc a więc:
- oznaczenie sądu, do którego jest kierowana (o tym do którego sądu skierować skargę - za chwilę)
- oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku: "SKARGA (DŁUŻNIKA) NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA")
- sygnaturę akt (w tym wypadku komorniczych), oraz określenie komornika, który prowadzi postępowanie
- określenie (konkretne!) zaskarżonej czynności
- wniosek o uchylenie, zmianę, lub dokonanie czynności (tutaj uwaga: o wiele lepszym wyjściem jest napisanie: "uchylenie postanowienia z dnia...", niż "nakazanie komornikowi uchylenia postanowienia z dnia...", gdyż niektóre, wyjątkowo upierdliwe, sądy nie uznają tego drugiego sformułowania jako wniosek o uchylenie czynności, tylko wniosek o nakazanie uchylenia czynności - widzicie różnicę, mam nadzieję)
- uzasadnienie (w którym przedstawiamy, dlaczego domagamy się uchylenia, zmiany lub dokonania czynności, tj. wskazanie dlaczego komornik zadziałał bezprawnie, oraz dowody na poparcie naszej tezy)
- podpis strony
- wymienienie załączników
- odpis pisma i wszystkich załączników

Pismo powinno być sporządzone w 3 egzemplarzach (wszystkie 3 to "orygniały" ,a więc podpisujemy wszystkie 3), każdy z dowodów powinien być również przesłany w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kserokopie, ew. 3 kserokopie bez oryginału).

Skargę złożyć należy w nieprzekraczlanym terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o czynności (np. pisma od komornika). Termin ten jest terminem zawitym, a więc jego przekroczenie znaczy, że sąd nie ma innego wyjścia, niż skargę odrzucić.

Pismo podlega opłacie sądowej w wysokości 100zł (na pismo należy nakleić znaki opłaty sądowej, lub załączyć potwierdzenie wpłaty/przelewu). Od opłaty można domagać się zwolnienia na zasadach ogólnych.

Skargę złożyć należy w sądzie rejonowym, przy którym działa komornik. Jeżeli jednak wierzyciel wybrał komornika spoza naszego rewiru, składa się do sądu, który byłby właściwy według zasad ogólnych. Najprościej można więc powiedzieć, że zawsze składamy skargę do sądu właściwego według naszego miejsca zamieszkania, lub - w wypadku, gdy komornik chce nam np. zabrać nieruchomość - właściwego dla położenia tej nieruchomości.

b)co można załatwić przy pomocy skargi na czynności komornika?
W myśl art. 767 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), skargę taką złożyć można na każdą zarówno czynność, jak i zaniechanie komornika. Przez czynność rozumiemy zarówno orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym: zarządzenia, postanowienia, jak i czynności faktyczne, np. zajęcie rachunku bankowego, czy wynagrodzenia. Uznaje się też, że skargą można zaskarżyć samo wszczęcie egzekucji.
Co do zasady, skarga przysługuje na działania komornika. Oznacza to, że nie możemy przy jej pomocy zaskarżyć egzekucji z powodu nieistnienia zobowiązania. Możemy jednak zaskarżyć na przykład fakt, że komornik zajmuje nam coś, co zgodnie z prawem jest wyłączone z egzekucji, albo oddala nasz wniosek o umorzenie egzekucji (gdy były do tego podstawy prawne, o czym było w poprzednim punkcie).

c)wzór skargi


3. Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne

a) wymagania formalne
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego musi spełniać wszystkie wymogi pierwszego pisma procesowego w sprawie, określone w
Poradnik w tracie tworzenia
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
google_adsense

GoogleWysłany: 13/03/2012, 22:58    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi