Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Prawo do obrońcy /etap czynności wyjaśniających-wykroczenia/
Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 27/10/2011, 10:39    Temat postu: Prawo do obrońcy /etap czynności wyjaśniających-wykroczenia/ Odpowiedz z cytatem

W dniu 14 czerwca 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do TK o : stwierdzenie niezgodności

art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) - w zakresie, w jakim przepis ten pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie- z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

Rzecznik w swym Wniosku podnosi ,co następuje : /cyt.za wnioskiem RPO/
,,Zgodnie z art. 4 k.p.w. „obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy, o czym należy go pouczyć". Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie (art. 20 § 1 k.p.w.). Z przepisów tych wynika zatem, i tak też są one interpretowane przez organy prowadzące czynności wyjaśniające, że obrońca może być ustanowiony dopiero po
skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie.

W myśl art. 42 ust. 2 Konstytucji RP: "Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu".....

....W tym miejscu wskazać należy, że konstytucyjny zakres prawa do obrony pokrywa się w zasadniczej mierze z prawem do obrony rozumianym na gruncie art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

....Podkreślić również należy, że wprawdzie literalne brzmienie art. 6 Konwencji odnosi się do postępowania głównego, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, gwarancje ujęte w ust. 3 art. 6 Konwencji mają zastosowanie do innych faz procesu (por. P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 239), w tym do etapu
poprzedzającego proces, czy wstępnego etapu postępowania np.: od fazy dochodzenia/śledztwa prowadzonej przez policję, która ma decydujące znaczenie z perspektywy obrony w kolejnych etapach postępowania karnego....

.....W tym stanie rzeczy, za poglądami doktryny wskazać wypada, że „trafna jest teza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż byłoby niezgodne z przedmiotem i celem art. 6 (Konwencji - przyp. autora wniosku), który każdemu oskarżonemu o popełnienie czynu
zagrożonego karą daje prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego, by Państwo mogło usunąć z jego zakresu przedmiotowego całą kategorię czynów, jedynie z uwagi na to, że chodzi o
wykroczenia. Dlatego też słuszny jest pogląd, iż w zakres art. 6 ust. 1 Konwencji wchodzą generalnie sprawy z zakresu wykroczeń" (C.P. Kłak, Czynności wyjaśniające w sprawach o
wykroczenia a ochrona praw człowieka, Prokuratura i Prawo z 2008 r., nr 10, s. 93 i cytowany tam wyrok ETPC z dnia 21 lutego 1984 r., Óztiirk v. Niemcy, nr 8544/79 oraz pogląd doktryny).

....w ramach czynności wyjaśniających organ procesowy
może przeprowadzić istotne z punktu widzenia dalszego postępowania w sprawach o wykroczenia czynności, które wkraczają w sferę konstytucyjnie chronionych praw obywateli. Czynności
wyjaśniające rozpoczynają się od przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie i powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego
do protokołu przesłuchania, a zakończyć się mogą wniesieniem do sądu wniosku o ukaranie, którego uwzględnienie może pociągnąć za sobą wymierzenie wobec jednostki kar i środków karnych ujętych w art. 18 i art. 28 Kodeksu wykroczeń.


Kryterium „wagi spraw" rozpoznawanych w poszczególnych procedurach może mieć zatem znaczenie dla odpowiedniego ukształtowania przez ustawodawcę krajowego zakresu prawa do obrony, jednakże w moim przekonaniu (mając na względzie zakres zastosowania art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji), nie może stanowić o całkowitym pozbawieniu takiego prawa osób, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie - na etapie czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
google_adsense

GoogleWysłany: 27/10/2011, 10:39    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 08/11/2011, 1:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prokuratura Generalna za rozszerzeniem prawa do obrony w sprawach o wykroczenia

W postępowaniach dotyczących wykroczeń prawo do obrońcy powinno przysługiwać już na etapie wyjaśniania sprawy, jeszcze przed skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie obwinionego - uważa Prokuratura Generalna. Obecne przepisy, według niej, są niekonstytucyjne.

Zdaniem prokuratury problem naruszenia prawa do obrony występuje obecnie wyraźnie w sytuacji wątpliwości odnośnie poczytalności podejrzanego o wykroczenie. Wtedy prokurator powołuje w sprawie biegłego psychiatrę, ale nie jest możliwe ustanowienie obrońcy z urzędu, mimo że staje się on niezbędny.

Zdaniem PG niekonstytucyjny jest też inny z zapisów kodeksu zakwestionowany przez RPO, według którego osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia nie ma prawa wglądu do materiałów dowodowych zebranych w toku czynności wyjaśniających. Według prokuratury wgląd do akt przez osobę podejrzaną o wykroczenie także wiąże się z obroną jej praw i interesów.

źródło : Gazeta Prawna, 6 listopada 2011 r.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 16/03/2012, 10:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Opinia Open Society Justice Initiative w powyższej sprawie

W czerwcu 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności artykułu 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z kwestionowanym przepisem osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia nie może korzystać z pomocy obrońcy do czasu wniesienia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Międzynarodowa organizacja Open Society Justice Initiative przedstawiła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

Zdaniem Open Society Justice Initiative stanowi to poważne naruszenie prawa do rzetelnego procesu, gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a także inne międzynarodowe standardy.

„Prawo do konsultacji z obrońcą przed przesłuchaniem przez organy ścigania jest istotnym elementem prawa do obrony. Przez ograniczenie możliwości kontaktu z obrońcą zostaje się pozbawionym realnej szansy obrony” – mówi przewodniczący OSJI, Zaza Namoradze.

Zgodnie z polską Konstytucją każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

OSJI podkreśla, że sprawa daje możliwość zbadania, czy prawo do rzetelnego procesu osób aresztowanych w sprawach o wykroczenie jest szanowane.

Jak podnosi w skardze RPO „Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, iż konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nie tylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego”.

Przypomnijmy, że w lutym 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji. Fundacja zwracała wówczas uwagę na praktykę odmawiania udziału obrońcy w czynnościach przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Podstawą takiej praktyki było zarządzenie Komendanta Głównego Policji.

W odpowiedzi KGP wyjaśniał, że postanowienie wskazanego zarządzenia nie stoją na przeszkodzie „obecności adwokata lub radcy prawnego podczas przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, ale nie w roli procesowej obrońcy”.

źródło :http://www.hfhr.pl/czy-przepisy-kodeksu-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia-sa-konstytucjne/ autor - muszelka
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:     
Odpowiedz do tematu